Osnovna škola Ivo Lola Ribar, 1. C, 1988./1989., učiteljica Jelena Relić

Osnovna škola Ivo Lola Ribar, 1. C, 1988./1989., učiteljica Jelena Relić (predposljednja generacija pionira)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.