Turbo Limach Show, polufinalna emisija, 6.c, OŠ Braća Seljan (Ivo Lola Ribar), 1993. godine

Turbo Limach Show, polufinalna emisija, 6.c, OŠ Braća Seljan (Ivo Lola Ribar), razrednica Nada Vukojević, 1993. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.