Razglednica - Domobranska ulica (šesterokatni neboder​ prije 1960. godine)

Razglednica - Domobranska ulica (šesterokatni neboder prije 1960. godine)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.