Haulikova ulica - drveni plac, dijapozitiv iz druge polovice 1930.-tih godina (star gotovo 90 godina)

Haulikova ulica - drveni plac, dijapozitiv iz druge polovice 1930.-tih godina (star gotovo 90 godina)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.