Osnovna škola Banija, foto grupa, 1982./1983. godina

Osnovna škola Banija, foto grupa, 1982./1983. godina

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.