Vukmanić 1975. godine

Vukmanić 1975. godine - Gradski muzej i Dječji dom Vladimir Nazor organizirali su u Vukmaniću 27. travnja 1975. godine susret mladih u spomen braći Ribar, susret mladih slikara, kviz na temu Ivo Lola Ribar i prigodni program. Početak je bio oko 14,30 sati - pogledaj prvu fotografiju u albumu (plakat rukom pisan)​

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.