Osnovna škola "Mile Mraović Simić", 3. A razred, 1970. godina, učiteljica Milka Mrazovac

Osnovna škola "Mile Mraović Simić", 3. A razred, 1970. godina, učiteljica Milka Mrazovac

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.