Grupa "Peta rijeka" - originalna postava iz 1974. godine: A. Kraljević, N. Bojmić, V. Kolarić, B. Licitar, P. Bojmić

Grupa "Peta rijeka" - originalna postava iz 1974. godine: A. Kraljević, N. Bojmić, V. Kolarić, B. Licitar, P. Bojmić 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.