OŠ Herta Turza (Banija) 7 ili 8 razred, 1979. ili 1980. godina

OŠ Herta Turza (Banija) 7 ili 8 razred, 1979. ili 1980. godina

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.