Kupanje na Foginovom kupalištu u ljeto 1943. godine

Kupanje na Foginovom kupalištu u ljeto 1943. godine
s lijeva na desno: Mira Fancev, Božena Defar, Nada Čop, Blaženka Zlatarić i Branka Stakić
(imena "otkrile" gospođe Neda Nikpalj i Jasna Hoffmann zahvaljujući stalnom suradniku Srećku Curmanu)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.