Maturanti Gimnazije u travnju 1961. godine, 4.C s profesorom Dubravkom Heinrichom

Maturanti Gimnazije u travnju 1961. godine, 4.C s profesorom Dubravkom Heinrichom

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.