Banijanski most - pogled na Grad, snimljeno prije 1890. godine

Banijanski most - pogled na Grad, snimljeno prije 1890. godine
​Snimio Hinko Krapek

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.