Vjenčanje 1930.-tih. godina: mladenci Marko Samaržija i Ankica Mataković, kumovi Ivan Mataković i dr. Petar Samaržija

Vjenčanje 1930.-tih. godina: mladenci Marko Samaržija i Ankica Mataković, kumovi Ivan Mataković i dr. Petar Samaržija

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.