Manevri "Sloboda" '71 - predstavnici karlovačke vlasti poklonili su Josipu Brozu Titu sliku akademskog slikara Đorđa Petrovića

Manevri "Sloboda" '71 - predstavnici karlovačke vlasti poklonili su Josipu Brozu Titu sliku akademskog slikara Đorđa Petrovića (drže ju Rudolf Dubravčić i Milan Rakas) a uramio ju je Ivo Ott

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.