Slobodan Martinović Coco - Taekwondo

Više od 45 godina u Karlovcu - više od 10.000 članova prošlo je kroz Taekwondo klub. Prisjetimo se samo nekih koji su se urezali u sjećanje generacija Toni Nobilo, Coco Martinović, Goran Šabić, braća Rupčić, Damir Tarnik, Dražen Perković, Željko Marinković, Željko Capan, Suzana Kapusović, Alenka Vlašić, sestre Jovanović, nakon devedesetih Marijeta Željković, pa pokojna Marija Marinković, Darko Željković, Željko Jurčić, Dorijan Vrbanac, Rene Kapuči…

Stranice

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.