Reklama za POLO (Karlovačka pivovara) 1988. godine

Reklama za POLO (Karlovačka pivovara) 1988. godine
POLO LIMUN, NARANČA, TONIC WATER, ORANŽADA, COLA, EGZOTIC, BITTER LEMON i SODA

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.