Upravna zgrada Jugoturbine 1960.-tih godina

Upravna zgrada Jugoturbine 1960.-tih godina (sa autobusima za prijevoz radnika)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.