Na Foginovom kupalištu 1936. godine - obitelj Fogina i Jurica Ribar (lijevo stoji)

Na Foginovom kupalištu 1936. godine - obitelj Fogina i Jurica Ribar (lijevo stoji)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.