Dani piva 1999. godine - s lijeva na desno: Miroslav Tomašević-Pop, Boris Štambuk-Štambi, Željko Mačešić-Mačo, Predrag Zdjelar-Braco, Vladimir Kolarić-Kole, Borislav Zorić-Boro, Boris Borošić-Gusar, Igor Cikuša-Ciki

Dani piva 1999. godine - s lijeva na desno: Miroslav Tomašević-Pop, Boris Štambuk-Štambi, Željko Mačešić-Mačo, Predrag Zdjelar-Braco, Vladimir Kolarić-Kole, Borislav Zorić-Boro, Boris Borošić-Gusar, Igor Cikuša-Ciki

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.