Radnice Gradske vrtlarije na uređenju nasada uz rub Šanca 19. srpnja 1955. godine

Radnice Gradske vrtlarije na uređenju nasada uz rub Šanca 19. srpnja 1955. godine, radovi započeli 1954. godine kao priprema za otvorenje Centralnog spomenika žrtvama fašizma (tekst na poleđini fotografije)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.