Kljus i Jackey na Staroj Korani 1985. godine

Karlovac, 1985. - Kljus i Jackey na Staroj Korani
Foto: Bruno Konjević - Kljus

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.