Djeca Ulice Nade Dimić (Riječka, Mačekova) kbr 28 i 30 - Nevenka, Dunja, xy, Višnja i Sylvia

Djeca Ulice Nade Dimić (Riječka, Mačekova) kbr 28 i 30 - Nevenka, Dunja, xy, Višnja i Sylvia, u pozadini automobil rover

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.