Punk - 1982.

Draganić, ispred pošte: Rista, Bajo, Zoki Pavlović, Crv i Mika Petak

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.