Doris Pack, članica Europskog parlamenta, na Turnju 1992. godine

U veljači 1992. članica Europskog parlamenta Doris Pack posjetila je grad, te obišla Osnovnu školu „Turanj“, vrtić na Turnju i bolnicu Švarča.

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.