Proslava godišnjice 110. brigade - 28. lipnja 1993. godine

Proslava godišnjice 110. brigade - 28. lipnja 1993. godine 

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.