Prognaničko naselje Gaza

18. svibnja 1994. u karlovačkom prognaničkom naselju GAZA povodom svjetskog dana sveopće solidarnosti sa žrtvama rasizma, šovinizma i mržnje prema strancima održana je misa koju je predvodio biskup Juraj Jezerinac.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.