Franjo Ksaver pl. Türk od Karlovca grada 1865.

Franjo Ksaver pl. Türk od Karlovca grada (1800-1889) fotografiran 1865. - prapradjed Teodora (Darka) Mažuranića

 
NAJSTARIJA FOTOGRAFIJA na www.kafotka.net

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.