Irena Mažuranić rođ. pl. Türk, 1919.

Irena Mažuranić rođ. pl. Türk, Karlovac 1919. sa dva od tri sina.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.