Franjo pl. Turk ml. 1871. u Karlovcu

Franjo pl. Turk ml. (Karlovac 1836- Pokupje 1913). fotografirano u Karlovcu 1871. godine.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.