Božidar Fedor Mažuranić 1940. na Kupi

Božidar Fedor Mažuranić (1920-2010), slikano 1940. na Kupi, u pozadini se vidi dvorac Turk-Mažuranić.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.