Otilija pl Türk rođ. Reiner i Franjo Ksaver pl. Türk ml. 1901. godine

Otilija pl Türk rođ. Reiner i Franjo Ksaver pl. Türk ml. fotografirano u Grazu 1901. godine - Otilija je bila kuma barjaka Karlovačkog vatrogasnog društva

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.