Tomo Gerić 1938.

Tomo Gerić 1938. godine - vlasnik kuće koja je spomenik kulture, a nalazi se na raskrižju ulica prije Karlovačke pivovare, ispod poznate terase gdje su nekad održavane zabave Karlovčana.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.