Derda navija sat na tornju crkve Presvetog Trojstva

Davorin Derda (1931. - 2011.) Izučeni urar deset je godina održavao gradski sat na tornju crkve Presvetog Trojstva. Radio je kao maketar te je svojim maketama bio sudionik svih najvećih projekata karlovačkih urbanista, arhitekata i građevinara. Za Gradski muzej napravio je maketu Zvijezde. Bavio se zrakoplovnim modelarstvom i bio član Aero kluba Karlovac. Bavio se filatelijom i numizmatikom. Sredinom prošlog stoljeća bio je politički zatvorenik.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.