Prvi svjetski rat u objektivu dr. Alfonsusa Šibenika

Protuzrakoplovni brdski top (1916. ili kasnije) - kao protuzrakoplovni topovi koristili su se mornarički topovi

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.