VAGA

Prva VAGA 1970. godine u starom Domu JNA - na slici: Ivica (Ico) Sertić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.