Korzo - Bundeshaus (“Zadružna kuća”)

Rudolf Strohal, profesor i povjesničar u svojoj knjizi "Grad Karlovac opisan i orisan“ piše za Filipa Reinera "Godine 1852. utemeljio je u društvu sa jednim svojim drugom samostalnu trgovinu na mjestu, gdje je kasnije bila sagrađena "zadružna kuća“ (Bundeshaus). "Zadružna kuća“ izgrađena je 1864. g. na južnoj strani Gundulićeve ulice , kbr. 1., kao zajednička investicija dvadesetak zadrugara - poduzetnika u čijem je društvu bio i graditelj Ernest Mühlbauer. 1902. g. među suvlasnicima kuće pojavljuje se dr. Banjavčić Ivan, Srpska pravoslavna općina, Rimokatolička crkva sv. Barbare, Red franjevaca hrvatskih pokrajina sv. Ćirila i Metoda, dr. Vinski Izidor i Katarina i još petnaestak zanatlija. Svaki pojedini zadrugar u rasparceliranoj zgradi mogao je biti vlasnikom više jedinica ili trgovina. Bilo je zlatara, mesara, brijača, prodavača tekstilne robe, knjižara... i sve to u prizemlju a na katu samo stambeni prostor. I danas je tako. Od poznatih poduzetnika bio je i Oton Fröhlich koji je tu otvorio knjižaru 1925. a radila je do 1948.g. kad je nacionalizirana. Nešto iz Državnog arhiva! Odluka o konačnom rješenju molbe Žarka Vorkapića i Srpske pravoslavne crkvene općine od 21. XII 1937. , broj spisa 18570/37. - dozvoljava se izvedenje otvora na glavnom srednjem nosivom zidu u prizemlju kuće br. 1 u Gundulićevoj ulici. Otvor ima širinu cca 70cm a visinu od 200cm. Tim otvorom izvesti će se spoj izmedju postojećeg lokala Ž. Vorkapića sa onim Srpsko-prevoslavne crkvene općine u istoj zgradi uz slijedeće uvjete... (radove izvodi građevno poduzeće Karl. u vlasništvu Slavka Veble). (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.