Fašnik 1940. godine u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu

Fašnik 1940. godine u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu: Šimunac, Petković, Anka Fetsch, Dobrina, Peršin, Kušec, Šantić, Žibrat, Lisac, Stošić, Flanjak, Duk i Bradač

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.