Koruški bastion - današnja Tehnička škola

BAZNI 3D model Karlovca prema tlocrtu iz 1783 godine - Koruški bastion - današnja Tehnička škola

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.