Bastion Sv. Elizabete - današnji Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Antun

BAZNI 3D model Karlovca prema tlocrtu iz 1783. godine - Bastion Sv. Elizabete - današnji Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Antun

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.