Petar Erdeljac (Pero Padobranac) u Španjolskom građanskom ratu

Petar Erdeljac (Pero Padobranac) u Španjolskom građanskom ratu 1936. - 1939. godine. Petar Erdeljac jedan je od osnivača Karlovačke udarne brigade. Na dan formiranja brigada je imala 640 boraca. Do kraja rata brigada je imala 337 poginulih, 442 ranjena, 18 umrlih od bolesti i 107 nestalih od čega 30 zarobljenih. Za svog postojanja brigada je iz stroja izbacila 1739 neprijateljskih vojnika od čega 722 poginulih, 457 ranjenih, a 560 zarobljenih.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.