1. c - Osnovne škole Dragojle Jarnević 1979.

1. c - Osnovne škole Dragojle Jarnević 1979.; Razrednica: Leposava Hodak; Donji red: Dejana Bekić, Sanja Bijelić, Anamarija Bičanić, Darko Maradin, Savo Ivković, Martina Lukačić, Neda Paić, Dražen Vuković, Damir Velić; Gornji red: Irena Horvatinčić, Robert Bartolac, Predrag Petrović, Vjekoslav Rašić, Ivica Barić, Goran Ilić, Loran Pezdirc, Vilim Stojković, Sladjana Zorić, Miodrag Mutić, Tanja Slavujević, Andrea Stanković, Blaženka Mamuzić, Suzana Belančić, Marina Hrsan

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.