Veslačka sekcija Olimpije 1923.

Veslačka sekcija Olimpije 1923. godine: samac - Antun Vuković, dvojac u sredini - ViktorKovačević

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.