Dječji kutić (obdanište) na Dubovcu oko 1957/58.

Dječji kutić (obdanište) u bivšoj partijskoj školi na Dubovcu (oko 1957/58. godine)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.