Ivan Graho - 18.12. 1915. kao vojnik u 1. svjetskom ratu

Na slici: dr. Ivan Graho (odvjetnik, doktor prava) - 18.12. 1915.  kao vojnik u 1. svjetskom ratu. Bio je gradonačelnik Karlovca od 1936.-1939. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.