Košarka

Anton Jurcevic Julka /trener/ daje savjete Ivici Maslaku 4, Ivi Galoviću 10, Željku Dokmanu /broj pokriven/ i Slobodanu Krivokući 6. Bila je to Prva liga. (Milan Šulentić)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.