Bojnik Julijus Bartaković 1916.

Bojnik Julijus Bartaković 1916. godine u Foto studiu Hinka Braunera u Karlovcu (mirovinu dočekao u činu pukovnika)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.