Tri gracije

Tri gracije - ostaci se danas nalaze u istočnom dijelu Perivoja, a ovo Kupalište je bilo poznato Kneippovo lječilište.

U Kupališnom perivoju, pred ulazom na mušku stranu kupališta, Društvo za poljepšanje grada postavilo je 1902.g. figuralnu plastiku od terakote - tri karijatide koje na glavama nose oveću posudu za cvijeće. Nakon Flore pokraj Zorin doma bila je to druga skulptura u našim parkovima. Karijatide ili Tri gracije krasile su koranski park više od 50 godina, sve do jednog nedjeljnog popdneva 1956.g. kad su se srušile na djecu i ubile jednog dječaka. Nakon toga su zauvijek uklonjene iz koranskog parka. (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.