Ispred Adamo kluba 1965. ili 1966

Ispred Adamo kluba 1965. ili 1966. godine: Iva, Pleva, Franka, Krešo, Miki, Ličan, Mišo, Đoksa...

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.