Rakovac

U trgovini na Rakovcu, preko puta Gimnazije (1949 ili 1950) JOŽA I MIŠKULIN IVANKA

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.