Osnovna škola Mile Mraović Simić 1974. - 4A

Osnovna škola Mile Mraović Simić 1974. - 4A: Stoje s lijeva na desno: Snježana, Gorana, Suzana, Radmila, ?, Marina, Mira, Biserka, ?, Ana, Stanimir, ?, Dražen, Nenad, Miroslav, Čuče i sjede: Romana, Branka, Branka, Jasenka, Dražen, Kasa, ?, Dinko, Dudo, Igor, Damir.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.